Risico-inventarisatie

Risicomanagement is een breed begrip en betreft het beheersen van risico's die de strategische, tactische-/operationele doelstellingen en de continuïteit van een organisatie of financiële situatie van een natuurlijk persoon in gevaar kunnen brengen. Door jarenlange ervaring binnen profit- en non-profitorganisaties en bedrijven, particulieren en DGA's heeft Servion Financieel Advies een brug weten te slaan naar optimale risicobeheersing.

Welke doelstellingen wilt u realiseren?

Deze beheersing van risico's is een aangelegenheid voor iedere persoon, bedrijf of medewerker. Ook medewerkers moeten beseffen dat de organisatie allerlei risico's loopt, dit is essentieel! Alleen dan kan een geïntegreerd beheerssysteem vorm krijgen en onderhouden worden. Omwille van deze reden begeven onze adviseurs zich over de grenzen van enkel het inregelen en beheren van verzekeringen/risico's. Zij kijken mee en adviseren u hoe deze risico's te managen.

Alle risico's waaraan een organisatie en/of natuurlijk persoon worden blootgesteld zijn dynamisch en dienen continu geïnventariseerd, geclassificeerd en gecontroleerd te worden. Om dit overzicht te behouden zien wij toe op een structurele ontmoeting met één van onze adviseurs. Welke doelstellingen wilt u bereiken voor uzelf, uw gezin, bedrijf of medewerkers?

Tell a Friend

Lekker dineren?
...Tell a Friend!

Help een vriend, kennis of
familielid met het besparen
op zijn of haar financiële
lasten en ontvang zelf een cadeaubon.

Iemand aandragen?
 
#wijleverenmooiwerk.nl