Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Heeft u zich als zelfstandig ondernemer wel eens afgevraagd hoe u voorziet in uw inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid? Als freelancer, ZZP-er of directeur-grootaandeelhouder heeft u immers geen recht op collectieve werknemersverzekeringen zoals WIA (dit was vroeger WAO), WW, WAZO, Wajong en ZW.
Wanneer u plotsklaps arbeidsongeschikt raakt en nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten, valt uw inkomen weg zonder dat u kunt rekenen op een vervangende inkomensvoorziening. Uiteraard is er onderaan de streep de bijstandsuitkering, echter rondkomen van circa € 670,- per maand is geen luxe. Daarnaast zal er aan verschillende criteria moeten worden voldaan om hiervoor in aanmerking te komen. Dit is natuurlijk een groot risico en kan verstrekkende financiële gevolgen hebben. Het tijdig afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering op maat is daarom een goed idee.

Lees hier meer over onze vezekeringen »

Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP

Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is eigenlijk een vereiste voor elke serieuze ZZP-er. Een dergelijke verzekering fungeert als een soort spaarpot bij arbeidsongeschiktheid, waardoor u zeker weet dat uw inkomen niet abrupt stopt wanneer u tijdelijk niet in staat bent om te werken. Vanaf het moment dat u premie betaald bent u verzekerd van uitkering voor het overeengekomen verzekerd bedrag mits de polis geen uitsluiting kent. Kortom uw leven en dat van uw gezin is afhankelijk van deze AOV. Daarom wordt deze verzekering ook wel de aorta van de verzekeringen genoemd.
De juiste arbeidsongeschiktheidsverzekering kiezen is echter een zeer lastige opgave als u niet bekend bent met relevante wet- en regelgeving en de verschillende juridische aspecten die voor uw situatie van belang zijn. Kiest u verkeerd door eigen opgave, door onjuiste of onvolledige informatie en/ of kennis is er bij schade direct een groot probleem. De verzekeraar heeft namelijk geen verplichting om uit te keren mits dit in de polisvoorwaarden is opgenomen dan wel niet uitgesloten. Juist voor u als ZZP-er is het dan ook zeer verstandig om u te laten adviseren door een ervaren verzekeringsspecialist van Servion Financieel Advies.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een van de meest complexe verzekeringen om af te sluiten. Er zijn zoveel factoren om rekening mee te houden, dat een starter het overzicht al snel verliest. Een keuze die op korte termijn voordelig lijkt, kan op lange termijn juist in uw nadeel uitpakken.
Een persoonlijk adviseur van Servion Financieel Advies helpt u daarom om belangrijke keuzemogelijkheden op een rij te zetten en adviseert u over de voordelen en nadelen van elke keuze. Belangrijke aspecten waar de adviseurs van Servion Financieel Advies veel aandacht aan besteden zijn: correcte omschrijving van uw werkzaamheden, uw werkervaring, arbeidsongeschiktheidscriterium, de wachttijd, het verzekerde bedrag (80% regel), vormen van dekking, indexatie bij arbeidsongeschiktheid en de uitkeringsdrempel.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandige

Ook uw huidige gezondheidssituatie is doorslaggevend bij het in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een gezondheidsverklaring is dan ook vereist bij een eventuele aanvraag. Servion Financieel Advies regelt dergelijke zaken op snelle en deskundige wijze en informeert u over de optimale koers van actie.
Wij kijken echter niet alleen naar de korte termijn, maar juist ook naar de lange termijn. Het juist inschatten van uw toekomstige persoonlijke situatie is cruciaal om de optimale arbeidsongeschiktheidsverzekering te kiezen. Onze verzekeringsadviseurs nemen daarom een breed scala aan factoren mee in hun beoordeling en komen zo tot een weloverwogen keuze die u de nodige rust geeft. Niet alleen bij het afsluiten van de AOV maar ook daarna! Jaarlijks neemt uw verzekeringsadviseur contact op met u om de verschillende punten en criteria te controleren en daar waar nodig aan te passen. Ook worden er opnieuw offertes aangevraagd om zo uw premie elke keer weer scherp te houden.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op »

Meer informatie over arbeidsongeschiktheidsverzekering?

De juiste arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor iedereen anders. Bij Servion Financieel Advies besteden we daarom veel aandacht aan uw persoonlijke situatie en wensen. Op basis daarvan brengen we de beste opties in kaart en kunt u volledig geïnformeerd met een gerust hart uw keuze maken.

Eén ding is zeker: voor iedereen is er wel een passende arbeidsongeschiktheidsverzekering. Met het oog op uw toekomst is het verstandig uzelf hier tijdig over te laten adviseren. Wilt u meer informatie over de optimale arbeidsongeschiktheidsverzekering in uw situatie? Wilt u premie besparen door wijzigen die zich in 2013 hebben voorgedaan? Neem dan contact op met een van onze adviseurs voor een persoonlijk advies op maat.

 
#wijleverenmooiwerk met designenmedia.nl