Scheiden?...Kies voor een hypotheekadviseur met specialisme echtscheiding.

Ben je of ga je scheiden dan is dit in de meeste gevallen een zware emotionele tijd waarin veel dingen op je afkomen van omgangsregelingen voor de kinderen tot wie de hond houdt.

Naast deze beslissingen zal er ook een beslissing genomen moeten worden over de woning. Wie blijft wonen of wordt de woning verkocht. Is het überhaupt mogelijk dat een van twee blijft wonen, hoe gaat dat eigenlijk met mijn hypotheek? Gebruik ook de handige checklist zodat je beslagen ten ijs komt.

Scheiden en mijn hypotheek in het algemeen

Als een van de partners wil blijven wonen dan zal de vertrekkende partner ontslagen moeten worden uit de hoofdelijke aansprakelijkheid en ook eventueel uitgekocht worden indien er overwaarde is. En hier begint vaak het bekende “kip en ei” verhaal. Want de hypotheekverstrekkers willen pas een akkoord geven, op de voortzetting van de hypotheek, als de scheiding definitief is terwijl de partner, welke wil blijven wonen, vaak eerst wil weten wat de lasten zijn om hierop bijvoorbeeld de partner alimentatie te bepalen. Het is vaak een behoorlijk traject en daarom kun je maar beter met een specialist om tafel die exact weet hoe te handelen.

Als ik ga scheiden wat veranderd er dan aan mijn hypotheek?

Wanneer je uit elkaar gaat, wil je dat de hypotheekverstrekker één van beiden uit hoofdelijke aansprakelijkheid ontslaat. Banken en verstrekkers beoordelen deze situatie veelal als een ‘nieuwe hypotheek’:

  • De oude hypotheekvorm kun je meestal niet altijd ongewijzigd laten. Heb je bijvoorbeeld een volledige aflossingsvrije hypotheek, dan mag alleen jouw eigen deel ter grootte van 50% van de waarde van de woning aflossingsvrij zijn.
  • We kijken opnieuw naar het inkomen van de achterblijver en de waarde van het huis op dit moment.
  • We passen de huidige hypotheeknormen toe en kijken of de achterblijver alle lasten in zijn eentje kan betalen.
  • Het hypotheekdeel dat jij overneemt van je ex-partner moet je lineair of annuïtair aflossen om nog steeds de volledige hypotheekrenteaftrek te ontvangen.
  • De te betalen of te ontvangen partner alimentatie en de mogelijkheid tot betalen hiervan
  • De fiscale gevolgen voor de hypotheek bij scheiding

Snelheid

Je wilt de zaken natuurlijk zo snel mogelijk afronden, zodat je verder kunt met je leven.
Hier hebben wij natuurlijk alle begrip voor. De realiteit is dat veel geregeld moet worden en je vaak van diverse andere partijen afhankelijk bent zoals notarissen, taxateurs, de hypotheekverstrekker enzovoorts. Zorg daarom dat je een goede planning maakt samen met ons, wat en wanneer je bepaalde documenten aanlevert, gebruik hierbij de checklist van Servion hypotheken.

 
Webdesign en optimalisatie door Design & Media Oldenzaal