Portefeuillebeheer

Wanneer de inventarisatie is gemaakt en het advies besproken, is duidelijk welke risico's organisatorisch en verzekeringstechnisch dienen te worden geborgen. Als alles eenmaal in kaart is gebracht, is het zaak continue controle uit te blijven voeren. Wij kunnen u organisatorische adviezen geven, vervolgens is het aan u of u de tips ter harte neemt en controle houdt.

Verzekeringsmatige aspecten en afspraken kunt u eenvoudig contoleren en terugzien via onze software. Middels uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft u 24 uur per dag inzage in uw dossier met informatie over polissen, schades, afspraken en belangrijke / makkelijke documentatie zodat u elke gewenst moment controle heeft op onze dienstverlening.

Algemene kwaliteitseisen

Het schaderegelingbeleid kan niet los worden gezien van de algemene kwaliteitseisen waaraan Servion Financieel Advies ten opzichte van u moet voldoen. U beoordeelt ons tenslotte op de kwaliteit van onze dienstverlening. En dat is uw goed recht. Verzekeraars hebben onderling afgesproken aan welke kwaliteitseisen ze zich moeten houden tijdens de schade-afhandelingsprocedure. Als een verzekeraar met een assurantietussenpersoon werkt, zal de verzekeraar ervoor moeten zorgen dat deze tussenpersoon zich ook houdt aan de afgesproken kwaliteitseisen. Echter Servion Financieel Advies gaat hierin als kantoor net een stapje verder.

Neemt u voor meer informatie over de mogelijkheden en premies contact op met Servion Financieel Advies.

Tell a Friend

Lekker dineren?
...Tell a Friend!

Help een vriend, kennis of
familielid met het besparen
op zijn of haar financiële
lasten en ontvang zelf een cadeaubon.

Iemand aandragen?
 
#wijleverenmooiwerk.nl