Informeren van de klant omtrent de klachtenprocedure

Versie 3.0
Datum 01-01-2024
Beheerder M.R.J. Materek heeft de onderliggende procedure goedgekeurd en is verantwoordelijk voor het actueel houden van deze procedure en het aanbrengen van relevante wijzigingen.
Eigenaar Servion Financieel Advies
KvK dossier 75849615

Doel

Het doel van dit document is om de klant van de onderneming zo goed mogelijk te informeren over de te volgen procedure bij klachten en de geldende responstermijnen. Daarbij is met name van belang dat klant wordt geïnformeerd bij wie binnen de onderneming de klacht kan worden ingediend.

Definities

De definities in deze tekst sluiten aan bij de definities zoals deze worden gehanteerd in de klachtenprocedure van de onderneming en het klachtenregister.

Bereik

Deze informatie is van toepassing op de door ons verleende financiële diensten en op de door ons verleende service in welke vorm dan ook.

Niets is leuker en geeft ons meer voldoening dan een goede samenwerking met u als klant. Informeren, adviseren en besluiten nemen, lopen dan soepel in elkaar over en dat leidt tot tevredenheid aan beide kanten. Tegelijkertijd weten wij ook dat dit niet altijd lukt. Er kan om verschillende redenen een gevoel van ontevredenheid ontstaan die een goede samenwerking in de weg staat.

Bent u om één of andere reden ontevreden, laat het ons weten! We kunnen dan proberen het zo goed mogelijk op te lossen.

Uw opmerking of klacht

U kunt uw opmerkingen of klachten mondeling of schriftelijk richten aan :

Servion Financeel Advies - M.R.J. Materek

Marktstraat 1
7642 AK Wierden

Telefoon 0546 - 578855
Email m.materek@serviongroep.nl

U ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging, waarin de procedure wordt uitgelegd.

Onafhankelijk Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Gelukkig zijn we in staat de meeste klachten of opmerkingen naar volle tevredenheid op te lossen. Maar er zijn toch situaties waar we er niet uitkomen. Blijft uw klacht bestaan dan is er het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening,in het kort Kifid. Dit instituut is een erkende en onafhankelijke instelling.  Hier kunt u  uw klacht laten toetsen. De termijn, waarbinnen u uw klacht bij dit  klachteninstituut kunt indienen is drie maanden nadat wij onze beslissing schriftelijk aan u kenbaar hebben gemaakt. Uiteraard staat het u ook vrij uw klacht aan de Burgerlijke rechter voor te leggen.

Informatie over Klachteninstituuut Financiële Dienstverlening (Kifid) www.kifid.nl

Het aansluitnummer, waaronder ons kantoor bij Kifid bekend is 300.017587 / AFM-vergunningnummer 12049645

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening ( KIFID)
Postbus 93257
2509 AG  Den Haag
Tel.  0900 - 3552248
E-mail : info@kifid.nl 

Tell a Friend

Lekker dineren?
...Tell a Friend!

Help een vriend, kennis of
familielid met het besparen
op zijn of haar financiële
lasten en ontvang zelf een cadeaubon.

Iemand aandragen?
 
#wijleverenmooiwerk.nl