Pensioen voor particulieren

In Nederland bestaat het pensioenstelsel voor particulieren uit 3 pijlers. De 1ste en 2e pijlers komen u hoogstwaarschijnlijk bekend voor. De derde misschien iets minder.

Om meteen met de deur in huis te vallen, gaan we het gelijk over de 1ste pijler hebben. Dit is namelijk de AOW. Het is het basisinkomen om te kunnen rondkomen. Iedereen die in Nederland werkt of woont, bouwt dit automatisch op. De hoogte van uw AOW schommelt jaarlijks, dit omdat men jaarlijks kijkt naar de ontwikkelingen van het minimum loon.

Nu u weet wat de 1ste pijler inhoud, gaan we door naar de tweede. Dit is het pensioenopbouw via de werkgever. Bij indiensttreding laat een werkgever weten of er bij het bedrijf een pensioenregeling is.

Maar hoeveel is dat en bent u daarmee verzekerd van een goed basispensioen? Wij Servion Groep helpen u bij het hele proces van A tot Z!

De derde pijler, zijn de individuele aanvullende pensioenvoorzieningen. Denk hierbij aan lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen. Daarmee spaart u fiscaal aantrekkelijk voor een pensioen. Dit geldt zowel voor particulieren als ondernemers.

Servion Financieel Advies heeft de expertise om voor u uw pensioen te regelen.

Relatie met de AOW ( Franchise )

Een veel gestelde vraag is: waarom bouw ik geen pensioen op over mijn gehele salaris?'. Door de pensioenregeling wordt rekening gehouden dat u een AOW krijgt. Hierdoor bouwt u dus geen pensioen op over uw gehele salaris. Deze inhouding wordt ook wel franchise genoemd.

Verschillende pensioenregelingen

In Nederland kennen we drie soorten werknemerspensioenen. De uitkeringsovereenkomst en de premieovereenkomst komen het vaakst voor, daarnaast is er ook nog een kapitaalsovereenkomst.

De uitkeringsovereenkomst

Een uitkeringsovereenkomst is een regeling waarbij afspraken zijn gemakt over de hoogte van uw pensioenuitkering. Uw werkgever betaalt een premie aan een pensioenuitvoerder. Meestal betaalt u als werknemer ook een deel van premie. Uitkeringsovereenkomsten kan men onderverdelen in:

 • Middelloonregeling

Het pensioen hangt af van het aantal jaren dat u in dienst bent bij uw werkgever en de hoogte van uw gemiddelde salaris gedurende deze periode.

 • Eindloonregeling

Het pensioen hangt af van het aantal jaar dat u in dienst bent en het laatst verdiende salaris.

De premieovereenkomst

Bij de premieovereenkomst weet u welke premie uw werkgever betaalt aan uw pensioenuitvoerder. Uw premie word belegd, daardoor is de opbrengst niet zeker. Met de opbrengst van de beleggingen koopt u een pensioenuitkering aan. Op pensioendatum kunt u ervoor kiezen om uw beleggingen te laten doorlopen. U krijgt dan een variabele uitkering, de hoogte hiervan varieert. Uw uitkering geeft hierdoor minder zekerheid in geld aan, maar kan juist ook hoger uitvallen dan een vaste uitkering.

De kapitaalsovereenkomst

Deze overeenkomst komt niet heel vaak voor. Een kapitaalsovereenkomst is een pensioenregeling waarbij afspraken zijn gemaakt over de hoogte van het kapitaal waarmee u een pensioenuitkering aankoopt als u met pensioen gaat.

Eerder stoppen met werken

Eerder stoppen met werken is voor velen een doel. Om dit doel te bereiken zijn er verschillende mogelijkheden. Wij raden het wel aan om hier goed over na te denken.

U moet er wel rekening mee houden dat het geld kost wanneer u eerder met pensioen gaat. Als eerste neemt u minder jaren deel aan de pensioenregeling. waardoor de opbouw van het pensioen minder is. Daarbij wordt een pensioen pas uitgekeerd vanaf de officiiële pensioendatum.

Er zijn verschillende mogelijkheden om eerder te stoppen met werken:

 • U spaart geld om de periode tot uw pensioen te overbruggen
 • U kunt uw ouderdomspensioen eerder inlaten gaan

Extra sparen om eerder met pensioen te gaan

Het is aan te raden om zelf te sparen om het termijn tussen stoppen met werken en het ingaan van de pensioendatum te kunnen overbruggen. Er zijn verschillende pensioenregelingen waarbij het mogelijk is om zelf bij te kunnen sparen. Door dit spaarplan is het mogelijk om eerder met pensioen te gaan. Daarnaast is het ook nog mogelijk om de levensloopregeling in te zetten, dan zet u elk jaar 12 % van uw inkomen apart in de levensloopregeling. Dit bedrag kunt u dan aanwenden om de periode te overbruggen tussen stoppen met werken en de pensioendatum.

Ouderdomspensioen eerder in laten gaan

Het eerder in laten gaan van uw pensioen is vaak mogelijk, maar hangt af van uw pensioenregeling.

Let op: gaat uw pensioen eerder in? Dan ontvangt u wel levenslang een lagere pensioenuitkering. Dat komt doordat u minder lang pensioen opbouwt en uw pensioen over een langere periode uitbetaald moet worden. Ook betaalt u vaak voor uw AOW-leeftijd meer belasting dan na uw AOW-leeftijd.

Vaak is het mogelijk om eerst voor een hoge en dan een lager pensioen te kiezen. Ook een combinatie van eerder met pensioen gaan en een keuze tussen een hoge of lage uitkering is vaak mogelijk. Als u wilt weten wat mogelijk is en wat dat financieel voor jou betekent, dan kan uw  pensioenuitvoerder om een berekening vragen.

Doorwerken

Als u blijft werken, heeft dit géén invloed op de hoogte van uw AOW. U kunt de AOW ook niet later in laten gaan dan op uw AOW-leeftijd.

Pensioen dat u heeft opgebouwd bij een pensioenfonds -of verzekeraar (werknemerspensioen) kunt u in laten gaan als u de AOW-leeftijd bereikt. U kunt dit ook aanpassen als u besluit langer te blijven werken. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om:

 • het pas later in te laten gaan (maximaal 5 jaar later). Uw pensioen wordt dan iets hoger vanaf het moment dat u het laat ingaan.
 • De eerste jaren een laag maandelijks bedrag te ontvangen en na een aantal jaren een hoger maandelijks bedrag. Dit wordt een hoog-laag constructie genoemd.

Let op: U kunt eenmalig de keuze maken. U maakt uw keuze vlak voor uw pensioengerechtigde leeftijd.

VUT en prepensioen

Tot 2006 kon u eerder stoppen met werken via de VUT-regeling en via prepensioen. De overheid heeft de regeling afgeschaft. Zo willen zij mensen stimuleren om langer door te werken.

VUT staat voor vervroegde uittreding. Een VUT-uitkering is meestal een bepaald percentage van het laatstverdiende loon. De uitkering is bedoeld voor de periode van stoppen met werken tot de leeftijd waarop de AOW-uitkering ingaat. De VUT is een omslagregeling. Dat wil zeggen dat de werkgever en jij als werknemer de uitkeringen betalen van de ex-werknemers die op dat moment in de VUT zitten.

De VUT was oorspronkelijk bedoeld om jongeren meer kansen op de arbeidsmarkt te geven. Ouderen zouden ten slotte eerder vertrekken. Vaak al op 59- of 60-jarige leeftijd. Ze moesten dan wel minimaal 10 jaar bij dezelfde organisatie gewerkt hebben. De regeling was populair en erg duur. En de overheid wil mensen juist stimuleren om langer te werken. Daarom is de regeling is in 2015 definitief geëindigd.

Maar wat is dan de prepensioen? In globale lijn lijken ze best veel op elkaar. Alleen zit er bij het prepensioen een spaarelement aan vast. Dit wil zeggen dat elk jaar dat u aan de regeling deelneemt, uw prepensioen groeit. Nog een belangrijk verschil: de werknemer betaalt zelf voor zijn eigen prepensioen. Ook het prepensioen is afgeschaft.

Ook zonder VUT en prepensioen kan u eerder met pensioen. In vele regelingen hebt u individuele keuzes. Vraag aan uw pensioenbeheerder welke keuzes ervoor u precies gelden.

Direct ingaande lijfrente

Met een direct ingaande lijfrente regelt u een uitkering als aanvulling op uw AOW en/of pensioen. Direct ingaande lijfrente is een interessante optie voor u als extra. We krijgen vaak de vraag:  wanneer wordt mijn lijfrente uitgekeerd?'. Dit ligt volledig aan u zelf. Wanneer u deze verzekering afsluit kunt u aangeven wanneer en hoe vaak u de uitkering wilt ontvangen.

De premie betaalt u in een keer, dit wordt ook wel de koopsom genoemd. Wanneer dit is geregeld, kan de lijfrente ook meteen van start gaan. Wij hebben de expertise om u hierin te begeleiden.

Let op: het van te voren afgesproken bedrag kan niet in een keer uitgekeerd worden.

Verschillende soorten lijfrentes

In Nederland zijn er verschillende soorten lijfrentes. Hieronder zult u meer lezen over de verschillende soorten.

 • Levenslange periodieke uitkering

De naam zegt het al. Deze lijfrente wordt uitgekeerd ontvangt u uw leven lang. Een aantal

 • Tijdelijke lijfrente

Bij deze lijfrentevorm gaat het om een periodieke uitkering die niet eerder ingaat dan op 65-jarige leeftijd en niet later dan op 70-jarige leeftijd.

 • Nabestaanden lijfrente

Deze periodieke uitkering is bedoeld voor uw nabestaanden. Deze lijfrente gaat in bij uw overlijden of het overlijden van uw (ex-) partner, maar kan door de betreffende nabestaande worden uitgesteld als de nabestaande/partner recht heeft op een ANW-uitkering.

Voor elke lijfrente zijn er voorwaarden waar aan voldaan moet worden. Neem contact met ons op om te weten welke voorwaarden dit zijn.

Belasting

Lijfrentes zijn een leuke aanvulling voor u. Wij raden u wel aan om u te verdiepen in hoe lijfrentes werken belasting technisch.

Want u betaalt geen belasting over de bedragen die u stort op een lijfrenterekening. Ook als u premie betaalt voor een lijfrenteverzekering krijgt u de betaalde inkomstenbelasting terug van de Belastingdienst. Daar komt bij dat de Belastingdienst het vermogen dat u heeft opgebouwd, niet meerekent als eigen vermogen in box 3. U betaalt over dit vermogen dus geen vermogensrendementsheffing.

Wel betaald u belasting, wanneer u het vermogen in termijnen laat uitkeren. Deze uitkeringen worden als inkomen gezien en dus betaalt u nu pas belasting over deze uitkeringen. Gaat de uitkering in als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt? Dan gelden er vaak lagere belastingtarieven.

Neem contact met ons op als u alle ins en outs wilt weten!

Gouden handdruk

Bij ontslag heeft men over het algemeen recht op een financiële compensatie. Dit wordt noemt man vaak ook wel ‘de gouden handdruk'. Al hoewel de echte betekenis niet heel duidelijk bekend is. Wordt dit de term wel vaak gebruikt. Het is een vergoeding dat wordt betaald als substituut voor gederfd of te derven loon.

Het loon dat de werknemer niet ontvangt wordt door deze regeling gecompenseerd. De werkgever vergoed dit bedrag omdat de werknemer werkloos wordt of een andere baan accepteert waar hij minder mee zal verdienen. Tevens kan er een compensatie worden geboden wegens schade die geleden wordt op het pensioenbedrag. Meestal ook met de achterliggende gedachte dat bedrijven geen imago schade willen.

Wat te doen met uw gouden handdruk

Hieronder bespreken we drie slimme tips die u kunt hanteren wanneer u uw gouden handdruk in ontvangst hebt gekregen.

 • Belasting bemiddelen over drie jaar
 • Benutten van jaar- en reserveringsruimte
 • Leningen aflossen

Dit zijn een aantal tips. Neem contact met ons op en samen bespreken we wat de beste mogelijkheid voor u is.

Kantonrechtersformule

Hoe kunt u achterhalen op welk bedrag u recht hebt? Dit valt te achterhalen aan de hand van de kantonrechtersformule, zoals de titel het zegt.

De onderstaande drie factoren zijn van groot belang bij de formule:

 • Duur van uw dienstverband
 • Uw leeftijd
 • De reden van het ontslag

Deze kantonrechtersformule is afkomstig uit de praktijk van de rechtspraak en is niet wettelijk vastgelegd. Wij hebben de expertise om u in dit proces te ondersteunen en alles tot in de puntjes voor u uit te zoeken.

Waarom starters voor ons kiezen?

Maak ook een GRATIS afspraak

 • Gratis en vrijblijvend eerste gesprek
 • Duidelijke en snelle communicatie
 • Binnen twee werkdagen een afspraak
 • Gespecialiseerd in startershypotheken
 • Altijd een geschikte hypotheek voor jou
 • Een beoordeling van 9.9 bij advieskeuze

Servion Hypotheken

Tell a Friend

Lekker dineren?
...Tell a Friend!

Help een vriend, kennis of
familielid met het besparen
op zijn of haar financiële
lasten en ontvang zelf een cadeaubon.

Iemand aandragen?
 
#wijleverenmooiwerk.nl