Arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht!

Uit hogere hand is besloten dat Zzp’ers zich verplicht moeten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid (AOV). Het maandbedrag dat zelfstandigen kunnen krijgen, zal naar alle waarschijnlijkheid lager komen te liggen dan dat van werknemers in loondienst.

De komst van de verplichte AOV was al afgesproken in het pensioenakkoord. Eind februari wordt het akkoord voorgelegd aan de achterban van de sociale partners. Ze hopen begin maart de plannen te kunnen presenteren aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken.

In januari had er al een overeenstemming over dit onderwerp moeten zijn, maar toen konden werkgevers, bonden en zzp-organisaties het niet eens worden over de hoogte van de uitkering en de premie. De bonden stemden voor een verzekering gelijkwaardig aan die van werknemers in loondienst, maar Zzp’ers en werkgevers vonden die te duur

Om de verplichte verzekering redelijk betaalbaar te houden voor de zelfstandigen, is er gekozen voor een sobere uitkering.

Aan welke bedragen moeten we dan denken?

Bij Stichting van de Arbeid zijn er bedragen uitgekomen waarbij men moet denken aan 1650 euro per maand bruto. Voor de ruim 1 miljoen Zzp’ers in Nederland wordt de premie inkomensafhankelijk. Echter zit er hier wel een limiet aan. Zelfstandigen zullen naar alle verwachtingen op zijn hoogst ongeveer 200 euro bruto per maand kwijt zijn. Het gaat nu nog wel om een conceptakkoord. Dus de bedragen kunnen nog veranderen.

Wachttijden

De hoogte van de premie hangt af van de wachttijd. Wat wordt er bedoeld met wachttijd? Dit is de periode die een zelfstandige moet zien te overbruggen zonder inkomen. Hier wordt meestal een broodfonds, eigen vermogen of een aparte verzekering voor gebruikt.

Zelfstandigen kunnen straks kiezen of ze na een periode van een half jaar, een jaar of zelfs twee jaar in aanmerking komen voor een verzekering. Bij twee jaar zal de premie lager uitvallen. Als er niet gekozen wordt, zal er standaard een wachttijd van een jaar aangehouden worden.

Oneigenlijke concurrentie

Volgens de bonden vermindert de verplichte AOV de oneigenlijke concurrentie met werknemers op de arbeidsvoorwaarden. Zzp-organisaties hebben zich vooral verzet tegen de plannen van een verplichte AOV. Anderen zeggen juist dat dit een goede regel is. Wat duidelijk blijkt, de meningen erg verschillend.

Naar alle verwachting gaat de nieuwe verzekering rond 2024 in en wordt die door de UWV uitgevoerd. Alle zelfstandigen zijn tot aan de AOW-leeftijd verplicht verzekerd. Zzp’ers die al een dergelijke verzekering hebben, kunnen vrijstelling krijgen. Hetzelfde geldt voor zelfstandigen die zich liever zelf verzekeren.

Waarom starters voor ons kiezen?

Maak ook een GRATIS afspraak

  • Gratis en vrijblijvend eerste gesprek
  • Duidelijke en snelle communicatie
  • Binnen twee werkdagen een afspraak
  • Gespecialiseerd in startershypotheken
  • Altijd een geschikte hypotheek voor jou
  • Een beoordeling van 9.9 bij advieskeuze

Servion Hypotheken

Tell a Friend

Lekker dineren?
...Tell a Friend!

Help een vriend, kennis of
familielid met het besparen
op zijn of haar financiële
lasten en ontvang zelf een cadeaubon.

Iemand aandragen?
 
#wijleverenmooiwerk met designenmedia.nl