Checklist nieuwbouw

Personalia

 • Kopie legitimatie ID-kaart, voor- en achterkant, óf paspoort inclusief de 2e pagina met het BSN-nummer
  (graag een volledige kopie, waarop het complete document zichtbaar is)

Burgerlijke staat

 • Kopie huwelijkse voorwaarden

Loondienst

 • Meest recente salarisstrook
 • Werkgeversverklaring
 • Eventueel het arbeidscontract

Inkomen uit een onderneming

 • Kopie aangiftes én aanslagen inkomstenbelasting van de laatste 3 jaar
 • Uittreksel KvK
 • Jaarcijfers 2016, 2015 en 2014

Eigen geld/financieel

 • Opgave van het bankrekeningnummer, waarvan de maandlast mag worden afgeschreven
 • Kopie gedownload bankafschrift of rekeningoverzicht waaruit eigen geld blijkt

Pensioen

Huidige woning

 • Eigendomsbewijs huidige woning, bijvoorbeeld leveringsakte
 • T.z.t. ook een verkoopakte of taxatierapport
 • Opgave van het hypotheekbedrag, bijvoorbeeld laatste jaaroverzicht

Nieuwe woning

 • Bestek (niet bij projectbouw)
 • Aanneemovereenkomst
 • Koopakte grond (dit kan zijn opgenomen in de aanneemovereenkomst)
 • Meerwerklijst
 • Bouwvergunning
 • Certificaat Bouwgarant of Woningborg, of kopie insolventieverzekering aannemer
 • Nieuwbouwtaxatie (niet bij projectbouw)

Servion Financieel Advies

Vestiging Wierden
Burg. J.C. van den Bergplein 36
7642 GT Wierden

Vestiging Oldenzaal
Zevenblad 44
7577 EB Oldenzaal

  0546 57 88 55 (Wierden)
  0541 82 00 04 (Oldenzaal)
  welkom@serviongroep.nl

K.v.K. 860 481 911
AFM 120 496 45

Maak een afspraak »

 
Realisatie door #wijleverenmooiwerk