Bezwaar maken WOZ-waarde huis


De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) regelt de waardering van alle onroerende zaken in Nederland ten behoeve van onder meer belastingheffingen en het woningwaarderingsstelsel. Elk jaar ontvangt iedere huizenbezitter in het 1e kwartaal de WOZ-beschikking. Wij raden jou aan om deze WOZ-waarde te controleren en bezwaar te maken. Lees hieronder waarom. 

Als huiseigenaar ontvang je jaarlijks per post tussen 1 februari en 31 maart het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking (of je ontvangt deze in jouw persoonlijke omgeving op Mijn Overheid). De WOZ-waarde van jouw woning stelt de gemeente vast op basis van standaardmodellen.

Er ontstaan regelmatig fouten in de waardering, omdat een gemeente niet alle woningen individueel kan beoordelen. 1 op de 5 WOZ-waardes is onjuist vastgesteld. Bezwaar maken heeft dus zeker zin!

 

Belastingen en heffingen

De WOZ-waarde is dus de waarde van je woning. De WOZ-waarde wordt gebruikt om de hoogte van belastingen en heffingen te bepalen, die verschillen per gemeente. 3 overheidsinstanties gebruiken de WOZ-waarde bij de berekeningen van de belastingen:

  • Gemeenten: Zij gebruiken de WOZ-waarde voor de onroerendezaakbelastingen en soms de rioolheffing.
  • De Belastingdienst: Zij gebruiken de WOZ-waarde voor de inkomstenbelastingen (het eigen woningforfait), de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting, de erfbelasting en de verhuurderheffing.
  • Waterschappen: Zij gebruiken de WOZ-waarde voor de watersysteemheffing.

Het moge duidelijk zijn dat een correcte waarde van de WOZ belangrijk is. Want bij een te hoge WOZ-waarde kan het dus zijn dat jij te veel belasting betaalt!

 

Een te hoge WOZ-waarde? Maak dan bezwaar! 

Wanneer je het niet eens bent met de nieuwe WOZ-waarde, dien dan binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet je bezwaar in. Wij helpen je hier graag bij. In samenwerking met onze partner kun jij gebruikmaken van deze gratis dienstverlening.

Ja, ik wil GRATIS bezwaar maken.

 

Ook voor zakelijk onroerend goed

Ook voor zakelijk onroerend goed mag je gratis gebruik maken van onze service.

Ja, ik wil een bezwaarschrift indienen

Indien de waarde niet wordt verlaagd, zullen er ook geen kosten in rekening worden gebracht.

Terug
Tell a Friend

Lekker dineren?
...Tell a Friend!

Help een vriend, kennis of
familielid met het besparen
op zijn of haar financiële
lasten en ontvang zelf een cadeaubon.

Iemand aandragen?
 
#wijleverenmooiwerk met designenmedia.nl