Zonnepanelen op je bedrijfspand – wat komt er bij kijken?


Verduurzaming speelt wereldwijd een steeds grotere rol. Eén van de mogelijkheden om hier een bijdrage aan te leveren is het plaatsen van zonnepanelen. De rol van zonnepanelen in de transitie naar het opwekken van schonere energie is en blijft interessant voor ondernemers. 

Een zonnepaneel – ook wel PV-systeem of PV-installatie genoemd – zet zonne-energie om in elektriciteit. Deze vorm van elektriciteit opwekken is zeer aantrekkelijk voor ondernemers.

Het plaatsen van zonnepanelen op het eigen bedrijfspand of op je huurpand heeft verzekeringstechnisch ook allerlei consequenties. De volgende vragen doemen op:
• Wie lijdt schade (bezitsschade) als de PV-installatie schade oploopt?
• Wat voor schade kun je lijden als je een PV-installatie gebruikt, huurt en/of in eigendom hebt?
• Kan de PV-installatie zelf een oorzaak zijn van (brand)schade?
• Welke actie moet je ondernemen richting je verzekeraars als je voor je bedrijfspand een PV-installatie in gebruik neemt?

Waar moet je voor je verzekering rekening mee houden?

Als je als eigenaar van je bedrijfspand voor eigen rekening zonnepanelen aanschaft en op je pand laat plaatsen, dan loop je ook het bezitsrisco van schade aan deze installatie.
Dit kan je vergelijken met het uitbouwen van je bedrijfsgebouw. Waarschijnlijk moet de verzekerde som van de bedrijfsgebouwenverzekering worden verhoogd, vanwege de verhoging van de herbouwwaarde. Mogelijk dat er een nieuwe taxatie moet worden gedaan om de nieuwe herbouwwaarde incl. zonnepanelen vast te stellen. Als dit achterwege blijft, dan kan er bij schade sprake zijn van onderverzekering!

Hoe zit het met de dekking als ik huurder van een bedrijfspand ben?

Heeft u als huurder de installatie zelf aangeschaft en betaald? Dan kan door natrekking de eigenaar van het bedrijfspand (verhuurder) ook de eigenaar van de zonnepanelen geworden.

Voor de bedrijfsmatige huurder geldt dan niet het eigenaarsbelang, maar het huurdersbelang. De nieuwe PV-installatie kan dan als huurdersbelang worden meeverzekerd op de goederen-/inventarisverzekering.

Panelen plaatsen als verdienmodel.

Eigenaren van bedrijfsgebouwen met een groot dakoppervlak kunnen extra inkomsten genereren door de ruimte op deze daken te verhuren aan daartoe gespecialiseerde bedrijven die PV-installaties plaatsen om daarmee elektriciteit op te wekken.

De opgewekte elektriciteit wordt dan met een winstmarge doorverkocht.
Maar hoe zit dit met de natrekking? Is de eigenaar van het bedrijfsgebouw als verhuurder dan door natrekking opeens ook eigenaar van het gehele PV-systeem?

In de meeste gevallen niet! Huurcontracten voor deze zogeheten dakhuur worden afgesloten in de vorm van opstalovereenkomsten. De opstalnemer (en stroomproducent) verkrijgt met het ‘recht van opstal’ de toestemming van de eigenaar van het gebouw een om installatie te installeren, exploiteren en onderhouden. De eigenaar van het gebouw ontvangt als verhuurder van zijn dak een vergoeding, zie dit als dakhuur.

Maar door het ‘recht van opstal’ is de verhuurder (eigenaar van het pand) geen eigenaar van het PV-systeem. Het recht van opstal moet wel via een notariële akte worden geregeld.

Als gebouweigenaar loop je niet het bezitsrisico, maar hij doet er wel verstandig aan om de (voorgenomen) verhuur van he dak vooraf te bespreken met de opstalverzekeraar.
De installatie van veel zonnepanelen kan leiden tot een hoger brandgevaar!

En het plaatsen van een PV-installatie is een wijziging van de bestemming van het gebouw. Het niet tijdig melden daarvan kan grote gevolgen hebben voor de verzekeringsdekking!

Hoe zit het nou met de verzekering?

Door welke schadeoorzaken kan een PV-installatie beschadigd raken of verloren gaan?

Vaak zijn dat dezelfde schadeoorzaken die het gebouw zelf kunnen treffen, zoals brand, blikseminslag, ontploffing, storm, hagelschade enzovoort.
Specifiek voor een PV-installatie geldt het risico van een marterbeet. Marters kunnen kabels doorbijten en reparatie kost geldt. Bovendien levert de installatie opeens geen rendement meer op. Dit is een vorm van bedrijfsschade.

Voor veel van deze schadeoorzaken en de financiële gevolgen daarvan zijn inmiddels op de markt specifieke verzekeringsproducten ontwikkeld.

PV-installaties hebben hun eigen risicokarakteristiek – ook al maakt het deel uit van een bedrijfsgebouw. Zoals gezegd denk je bij een bedrijfsgebouw niet zo snel aan het risico van bijtende marters, terwijl dit voor de installatie een aanzienlijk risico is.

Voor bedrijfsgebouwen is er in de huidige verzekeringsmarkt geen allriskdekking mogelijk. Een schade die niet in het rijtje van opgesomde gedekte schadeoorzaken staat is niet gedekt. Maar voor PV-installaties is er wel een allriskdekking mogelijk, alle denkbare schadeoorzaken zijn dan gedekt, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten.

Wij snappen dat zonnepanelen een interessante duurzame investering kan zijn.

Laat je goed adviseren en bekijk of het verzekeringstechnisch allemaal klopt.

En dat kijken hoef jij niet alleen te doen. Onze erkende adviseurs staan voor jou klaar!
Neem vrijblijvend contact met onze adviseurs op of mail direct naar: verzekeringen@serviongroep.nl.

Terug
Tell a Friend

Lekker dineren?
...Tell a Friend!

Help een vriend, kennis of
familielid met het besparen
op zijn of haar financiële
lasten en ontvang zelf een cadeaubon.

Iemand aandragen?
 
#wijleverenmooiwerk met designenmedia.nl