WA- / aansprakelijkheid-verzekering

Voor een gezin met (of zonder) kinderen, inwonende ouders, schoonouders en grootouders, huisdieren etc. is een aansprakelijkheidsverzekering onmisbaar. Met de aansprakelijkheidsverzekering (WA verzekering) is men wereldwijd verzekerd tegen materiële- en letselschades. De aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt ook schade voor uitwonende kinderen die in verband met studie of stage niet thuiswonend zijn. 


3.1.1 Wanneer ben ik aansprakelijk?

Het is niet makkelijk duidelijk te stellen of iemand aansprakelijk is of niet. Over het algemeen zegt de wet dat er sprake moet zijn van:


3.1.2 Aansprakelijkheid voor kinderen

Gewoonlijk worden jonge kinderen (14 jaar of jonger)  niet aansprakelijk gesteld voor een onrechtmatige daad. In dit geval worden de ouders van het kind verantwoordelijk gesteld. 

Als kinderen tussen de 14 en 16 jaar een onrechtmatige daad begaan, en de ouder(s) / verzorger(s) kunnen duidelijk maken dat zij genoeg toezicht hebben gehouden en dat de daad in alle redelijkheid niet voorkomen had kunnen worden, kunnen de ouder(s)/ verzorger(s) vrijgesproken worden van de schuld. De kinderen kunnen vervolgens aansprakelijk gesteld worden voor deze schuld/schade.

In goed advies kunnen wij stellen dat een WA of wettelijke aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht is maar wel enorm aan te raden is. 


3.2 Aansprakelijkheid voor jagers

Wanneer een jager een wapen koopt is deze verplicht er een extra jachtaansprakelijkheids-/jagersverzekering/jachtverzekering bij af te sluiten. Letsel- en materiele schade wordt gedekt door deze verzekering wanneer deze schade wordt veroorzaakt door het wapen, maar het vergoed ook de schade toegebracht aan mede verkeersgebruikers door het loslopend wild, wanneer deze worden opgejaagd door de jager. 

Wanneer wild losloopt in de vrije natuur behoren zij aan niemand toe. Maar de jager wordt wel eigenaar van het wild nadat hij een dier gevangen heeft of heeft geschoten. Wanneer een wild dier wordt opgejaagd om er daarna op te jagen, kan de jager aansprakelijk gesteld worden voor een calamiteit.

Als het wilde dier opgejaagd wordt gedurende een klopjacht, ligt het anders. In veel gevallen beslist de rechtbank dan dat de jager dan wel aansprakelijk gesteld kan worden voor een ongeval. 

Als een jager niet aangesloten is bij een jachtvereniging, is deze verplicht de verzekering los of in combinatie af te sluiten bij een verzekeraar.  Voor advies over verschillende dekkingen en voor andere vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor.


3.3 Rechtsbijstandsverzekering

De rechtsbijstandsverzekering is een verzekering waarbij een verzekeringsnemer wordt geholpen bij een juridisch geschil of advies nodig heeft op dit gebied. Eigenlijk is dit een verzekering die ondersteuning aanbied van een advocaat of jurist bij een juridisch conflict.

Voorheen werden deze verzekeringen vaak verkocht wanneer men ook een autoverzekering aanschafte. De gemiddelde verzekeringsnemer voelt zich echter steeds vaker verplicht om zich ook voor rechtsbijstand te verzekeren omdat men zich meer bewust is van schadeclaims die soms Amerikaanse wendingen aannemen en omdat de door de overheid betaalde rechtshulp daalt.  Vaak kiest men voor een complete rechtsbijstand verzekering.

Rechtsbijstand kent voornamelijk vier dekkingsrubrieken:

Een conflict kan echter in verschillende situaties voorkomen. Wanneer zaken niet op de juiste manier afgesloten worden, kan dit veel hinder en besluiteloosheid met zich meebrengen. Een rechtsbijstandverzekering is hierom een verstandig en aan te raden onderdeel binnen uw verzekeringspakket, voornamelijk wanneer u:

U moet rekening houden met bijvoorbeeld de franchise (minimum schadebedrag), de wachttijd, het dekkingsgebied en natuurlijk uw persoonlijke situatie bij het kiezen van een verzekeringsaanbieder. 

 
#wijleverenmooiwerk met designenmedia.nl