Geld lenen

U wilt geld lenen, maar vindt het lastig om een keuze te maken uit alle soorten leningen en de vele aanbieders? Wij helpen u daar graag bij.

6.1 Consumptief krediet

Binnen de EU wil de Europese Commissie een interne markt op te zetten die zich bezighoud met consumptieve leningen. Per jaar gaat hier namelijk ongeveer achthonderd miljard in om, en maar 1 % hiervan gaat richting het buitenland.

Wanneer er duidelijke regels worden opgesteld voor de standaardinformatie die men moet invullen, kan een consument inzien wat hij moet betalen voor een lening in het land waar hij woont maar ook in een andere lidstaat van de EU. 

Voornamelijk de laatste jaren is er veel interesse geweest voor de te eenvoudige verschaffing van consumptief krediet. In enkele gevallen is er vrij makkelijk gedacht over de terugbetaal capaciteit van mensen die geld lenen, dit alles door de kredietcrisis. Wanneer de markt over het algemeen niet meevalt loopt men vaak tegen forse lasten aan waar men niet op had gerekend. Hierom is de gedragscode VFN vervangen door de NVB, deze NVB volgt een open norm die overcreditering voorkomt.

Hoe blijft u binnen deze norm en leent u verantwoord aan de gedragscode? 


6.1.1 Leennorm en gedragscode

Om de maximale leenverstrekking te kunnen vaststellen gebruiken verzekeraars enkele onderdelen.
Voorbeeld:

Netto inkomen: dit bestaat uit de vaste inkomsten op maandbasis, wanneer de volgende zaken buiten beschouwing worden gelaten - kinderbijslag, reiskostenvergoeding, vakantiegeld, zorgtoeslag, tegemoetkoming van schoolkosten en de vergoeding voor teruggave van belasting en ziektekosten. 

Aflossingscapaciteit: de aflossingscapaciteit is het aflossingsbedrag dat een persoon elke maand als kredietvergoeding en/of aflossing kan voldoen zonder dat deze onder de leen norm komt. De aflossingscapaciteit wordt gebaseerd op een maandelijkse betaling van minimaal 2% van de kredietlimiet (wanneer men een doorlopend krediet heeft), en minimaal 2% van de kredietsom (bij een persoonlijke lening, een aflopend krediet). Bij een afgesloten hypotheek wordt de capaciteit bepaald op basis van de reële hypotheeklasten.

Leennorm: Dit is het bedrag dat nadat de vaste lasten van dit bedrag afgehaald zijn overgehouden moet worden voor levensonderhoud. Hoeveel deze norm is, wordt bepaald door het inkomen en het type huishouden.

Voor levensonderhoud moet 15% van het netto inkomen te besteden zijn nadat de normwoonlast en de basisnorm hiervan zijn ingehouden. De lasten welke hier betrekking op hebben zijn de volgende; de reële woonlasten, alimentatie, financieringslasten.


6.2 Persoonlijke lening

Bij een persoonlijke lening kan een bedrag geleend worden, welke vervolgens in één keer uitgekeerd wordt door de bank. Bij deze lening is bekend wat de rente is, hoelang de looptijd bedraagt en ook het bedrag wat per periode wordt afgelost staat vast. Over het algemeen kan de looptijd van deze lening afwisselen tussen zes en honderdtwintig maanden.

Met deze lening heeft men niet veel vrijheid, wanneer men eerder wil aflossen wordt hier een boete over berekend door de gemiste rente van de bank. Het additioneel kunnen opnemen van geld kan over het algemeen ook niet.

Het bedrag dat per periode afgelost moet worden, bedraagt de rente en aflossing van deze lening. Bij de start van een lening wordt vaak meer rente betaald en wordt minder afgelost, naarmate de tijd verstrijkt veranderd deze verhouding.

Over het algemeen bieden financieringsmaatschappijen en banken voornamelijk persoonlijke leningen aan.

Enkele voordelen:

Enkele nadelen:

Het is mogelijk dat er op zeer korte termijn geld beschikbaar moet zijn. De keuze voor een persoonlijke lening is dan een optie. Men kan de prijs en de looptijd van de lening goed afstemmen op de totale duur van de lening. Duidelijkheid wordt geboden door de vaste looptijd, rente en maandelijkse aflossing van het geld en de bijbehorende rente.

Een persoonlijke lening kan afgesloten worden bij een eigen bank, maar ook een tussenpersoon als Servion Financieel Advies kan assisteren bij de zoektocht naar de juiste lening met de beste voorwaarden.

Vaak is de rente voor een persoonlijke lening hoger dan die voor een hypotheek en een doorlopend krediet.

Over het algemeen valt een overlijdensrisico binnen de dekking bij een persoonlijke lening. Stel dat de kredietnemer komt te overlijden, wordt deze (of de nabestaanden) vrijgesteld van het restbedrag (soms tot een bepaald maximum). Deze kan ook worden kwijtgescholden tegen een geringe rentekorting.

Belangrijk is om duidelijk te hebben welk bedrag u nodig heeft, en hoeveel u aflost per maand. Er zijn verschillende online modules beschikbaar die u kunnen helpen met het bepalen van het maximaal verantwoord te lenen bedrag. Wij raden u aan om u altijd goed te laten informeren zodat u niet wordt verrast door verkeerde informatie.

Servion Financieel Advies informeert u over uw mogelijkheden en kan desgewenst een lening voor u plannen en afsluiten bij een gewaarborgde Nederlandse geldverstrekker.

De rente speelt daarbij een rol en de voorwaarden en draagkracht voor een verantwoorde lening zijn van essentieel belang.

 
#wijleverenmooiwerk met designenmedia.nl