Ongevallenverzekering AOW

Wanneer u een ongeval krijgt, en bijvoorbeeld langdurig niet meer kunt werken, kan dit een enorme financiële nasleep met zich meebrengen. Veel van de voorzieningen waarover men na een ongeval de beschikking moet kunnen hebben worden nauwelijks vergoed door de overheid. De ongevallenverzekering kan een toevoeging zijn in de vergoeding.

De ongevallenverzekering zal 24uur per dag de gevolgen dekken van ‘een plotseling van buitenaf rechtstreeks op het lichaam inwerkend fysiek geweld, dat letsel of overlijden tot gevolg heeft’ .

Dit resulteert erin dat vrijwel alle binnen- en buitenshuis voor kunnen komende ongevallen door deze verzekering worden gedekt, zelfs wanneer het tijdens het werk of op reis gebeurd. Een ongeluk dat tot stand is gekomen op een motor of een scooter worden hiervan echter uitgezonderd. Over het algemeen wordt sporten ook meegenomen in de dekking,  echter bij vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen zijn gevaarlijke sporten zoals boksen of ijshockey niet gedekt.

Servion Financieel Advies bied wel een verzekering aan die gevaarlijke sporten meeverzekerd. Over het algemeen is de ongevallenverzekering bij de meeste maatschappijen geldig tot een leeftijd van 70 jaar.

Rubriekenpolis: een ongevallenverzekering bestaat uit verschillende rubrieken:

De meeste standaard ongevallenverzekeringen bestaan uit rubrieken A en B.

Uw kinderen naar en op school altijd goed verzekerd
Wanneer kinderen naar school gaan is een complete ongevallenverzekering eigenlijk een noodzakelijk goed, aangezien een enorme hoeveelheid van de slachtoffers van een ongeluk jonger is dan 20 jaar. Het is op basis van de 24-uurs dekking niet nodig om een afzonderlijke scholieren-ongevallenverzekering aan te gaan.

Een ongevallenverzekering keert een geldbedrag uit
Wanneer er aan de verzekeringsvoorwaarden is voldaan zorgt de ongevallenverzekering er voor dat er een geldbedrag uitgekeerd wordt. Stel dat u verschillende ongevallenverzekeringen bent aangegaan bij verschillende verzekeraars, dan moeten zij allemaal aan u uitkeren (wanneer er aan alle voorwaarden is voldaan). 

Mocht een ongevallenverzekering  van belang zijn voor u of uw bedrijf/organisatie dan vernemen wij dat graag.


5.2 Woonlasten AOV

Een aanvullende dekking wanneer u arbeidsongeschikt wordt, wordt de woonlasten AOV genoemd. Deze verzekering zorgt ervoor dat de vast lasten (voor een deel) worden vergoed door de verzekering.

Deze dekking regelt de hypotheeklast en de huur van de woning, en ook eventuele financiële dekking voor re-integratie wanneer u arbeidsongeschikt zou worden.

Enkele kenmerken van de woonlasten AOV;

Servion Financieel Advies geeft u graag deskundige ondersteuning. U kunt contact opnemen met een van onze adviseurs voor een totale risicoscan.

Aangezien de woonlasten AOV flexibel is kan deze vrijwel zonder problemen worden aangepast aan uw eigen situatie. Wij raden u hier wel aan om advies in te winnen bij een specialist.

De woonlasten AOV vergoed niet zomaar alle lasten. Stel dat u voor minimaal 35% arbeidsongeschikt zou raken, heeft u recht op de helft van het door u verzekerde maandbedrag. Wanneer uw arbeidsongeschiktheid 80% of meer zou bedragen, wordt 100% van het verzekerde maandbedrag uitgekeerd. Deze percentages kunnen verschillen per maatschappij.

Mate van arbeidsongeschiktheid

Percentage van de verzekerde
woonlasten dat uitgekeerd wordt

 0% - 35%

 0%

35% - 80%

50%

80% of hoger

 100%

 

Werkeloosheid meeverzekeren
Wanneer u de niet vrijwillige werkloosheid meeverzekerd, wordt er twee jaar een vergoeding uitgekeerd om uw woonlasten te kunnen bekostigen. 

Premie/ Koopsom
Om de woonlasten AOV te kunnen betalen heeft u twee betalingsmogelijkheden:

U kunt dit meenemen in de financiering van uw hypotheek. De rente over de koopsom is in het geval van mee financiering bij de hypothecaire lening niet aftrekbaar.


5.3 Grafmonumenten-verzekering

Met een grafsteen of een urn kunt u een tastbare herinnering aan iemand die u dierbaar was in ere houden. Stel dat er iets met een gedenkmonument gebeurd, dan is het essentieel dat deze schade zo snel mogelijk ongedaan gemaakt wordt. De grafmonumentenverzekering bied hierin de uitkomst, omdat deze de geleden schade financieel gezien zal afdekken.

Een zeer complete dekking wordt aangeboden en de schade die door verschillende onverwachte gebeurtenissen veroorzaakt kan worden, zoals vandalisme, diefstal, brand, storm, grondverschuiving of – verzakking, een begrafenis op een nabij gelegen graf, het ontruimen van een graf in de omgeving wordt door deze verzekering vergoed.

Alle toebehoren die aan het monument verbonden zijn, zoals een bloemvaas en beelden zijn standaard ook verzekerd. Enkele redenen van schade zijn uitgesloten van de dekking, hier gaat het voornamelijk om de schade die komt door slijtage, corrosie, oxidatie, schimmels, ongedierte molest en bewerking of reparatie en reiniging van het monument.

De aanschafprijs, de accessoires en de kosten voor het plaatsen van het monument worden genomen als verzekerd bedrag. Wanneer het naar voren komt dat het verzekerde bedrag niet genoeg is om het monument weer  in de voormalige staat terug te brengen of om een gelijkwaardig monument te creëren,  wordt het verzekerde bedrag om de schade te herstellen met maximaal 25% verhoogd. Men noemt dit overdekking.

 
#wijleverenmooiwerk met designenmedia.nl