Autoverzekering

Dekkingen

De WAM verplicht iedere eigenaar of houder van een motorrijtuig om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekeringsplicht beschermt de financiële positie van slachtoffers van het gemotoriseerde verkeer.

Naast de verplichte wettelijke aansprakelijkheidsdekking kent de motorrijtuigenverzekering ook een cascodekking voor schade aan de eigen auto/motor of boot. De verzekeraar maakt onderscheid tussen beperkte en volledige cascodekking.

Alle mogelijk variaties zijn bij ons te verzekeren. Vraag daarom gerust naar de mogelijkheden voor verzekering van uw auto, motor, bromfiets, fiets, oldtimer of boot.


1.1 Aansprakelijkheidsdekking

De WAM eist dat de motorrijtuigverzekering de aansprakelijkheid dekt van:

  1. Bezitter of houder
  2. Bestuurder
  3. Passagiers

De polis verzekert de aansprakelijkheid van deze personen, tenzij de verzekeraar een toegelaten WAM-uitsluiting heeft opgenomen. Naast de uitsluitingen die de WAM toestaat, nemen verzekeraars ook andere uitsluitingen op in de polis.

Voorbeelden:

Voor het analyseren van eventuele uitsluitingen en het onderzoeken van polisvoorwaarden, kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.

Geldigheidsgebied WA verzekering

Alle landen van de EU (inclusief Wit-Rusland)en Turkije en Oekraïne vallen onder de dekking van de WA-verzekering. De meeste WAM-verzekeraars bieden tevens dekking in de volgende Aziatische en Afrikaanse landen: Israël, Iran, Marokko en Tunesië. Hierbij geldt het Internationale Verzekeringsbewijs (IVB) als bewijs van verzekering in Europa.

Mocht u zich afvragen of u verzekerd bent in het land waar u uw vakantie wilt doorbrengen, neem dan contact op met een van onze adviseurs. Wij staan u graag te woord.


1.2 Cascodekking

Voor de cascoverzekering gelden geen wettelijke vereisten. De cascoverzekeraar dekt de schade aan het motorrijtuig zelf. Er zijn twee dekkingsvormen mogelijk:

  1. Beperkt casco, ook wel WA + dekking genoemd
  2. Volledig casco, ook wel All-Risk dekking genoemd

De beperkte cascoverzekering dekt in de meeste gevallen schade als gevolg van:

De volledige cascoverzekering biedt in aanvulling op bovenstaande beperkte cascodekking ook dekking voor schade als gevolg van:

Bij de keuze tussen beperkt en volledig casco spelen verschillende aspecten een rol, zoals: bouwjaar, cataloguswaarde en uw financiële situatie. Voor uitleg kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Eigen risico

In het algemeen geldt voor cascoschades een verplicht eigen risico. Voor personenauto’s bedraagt het eigen risico meestal € 150,- per schadegeval. Voor de jeugdige bestuurder (jonger dan 24 jaar) wordt vaak een opslag gerekend van € 70,- per gebeurtenis.

Wanneer het voertuig bij een schadegarant aangesloten garage wordt gerepareerd, vervalt in veel gevallen het eigen risico.

Het extra eigen risico is gekoppeld aan de bestuurder van het motorrijtuig en niet aan de verzekeringnemer! Hierbij geldt dus: schuld of het ontbreken van schuld van de bestuurder speelt geen rol. Extra eigen risico’s gelden niet voor schades die onder de beperkte cascoverzekering vallen.

Motorfietsen en scooters vallen onder een eigenrisico van meestal € 90,-. Als de bestuurder nog geen 24 jaar is, rekent de verzekeraar een extra eigen risico van € 40,-.

Bij bromfietsen is het eigen risico gekoppeld aan de cataloguswaarde. Het eigen risico bedraagt bijvoorbeeld tien procent van die waarde. In geval van diefstalschade geldt bij duurdere bromfietsen een hoger eigen risico.

Er zijn verschillende opties met betrekking tot een vrijwillig eigen risico. Dit kan aanzienlijke premiebesparing opleveren. Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden, neem dan contact met ons op.

SVI / OVI

De SVI (Schade voor Inzittenden) is een tamelijk onderbelicht gebleven verzekeringsproduct. Deze verzekering dekt de letselschade van de bestuurder en eventuele inzittenden die kan ontstaan bij een ongeval, ook wanneer de bestuurder het ongeval zelf heeft veroorzaakt. Als dat laatste aan de orde is, zal de schade van de inzittenden normaal gesproken gedekt zijn op de WAM verzekering van het voertuig waarin zij als passagier meerijden. De bestuurder/chauffeur zelf zal echter met zijn schade blijven zitten, aangezien hij deze zelf heeft veroorzaakt. Wanneer een SVI-verzekering is afgesloten valt de schadelast op deze verzekering te claimen.

De OVI (Ongevallen voor Inzittenden of Ongevallen Inzittenden verzekering) dekt de persoonlijke schade van de inzittenden en bestuurder bij enkel blijvende invaliditeit en overlijden. Deze verzekering keert direct het totale verzekerde bedrag uit van de rubriek die op het ongeval van toepassing is (sommenverzekering).

Daarbij gaat het om vaste verzekerde bedragen. Bijvoorbeeld € 5000,- bij overlijden en € 25.000,- bij blijvende invaliditeit. Deze verzekering houdt geen rekening met de werkelijk geleden schade. De Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI) doet dit wel. Deze dekt, naast gederfde inkomsten, schade aan kleiding en bagage, vervoerskosten, medische kosten, smartengeld, uitvaartkosten enzovoorts. Voor vaak € 1,50 per maand extra bent u veel beter verzekerd!

De Bonusbeschermer, Bonus-Malusbeschermer of Noclaimbeschermer

De BM beschermer beschermt uw schadevrije jaren tot één schuldschade per verzekeringsjaar, die anders gevolgen zou hebben gehad voor de premiekorting. Dit houdt in dat een schuldschade geclaimd kan worden met behoud van de bonus/malus trede die op het moment voor de schade gehanteerd wordt. In dat geval blijft het eerstvolgende verzekeringsjaar het kortingpercentage ongewijzigd.

De schade heeft wel invloed op de vaststelling van het rekenkundig aantal schadevrije jaren. Uw werkelijke schadevrije jaren worden bijgehouden. Hier wordt elke schuldclaim op in mindering gebracht volgens de gehanteerde staffel. Deze kan per maatschappij verschillen.

Kortom: wanneer u als beginnend bestuurder een motorrijtuig wenst te verzekeren, of onder de vijf schadevrije jaren reeds heeft opgebouwd, is deze extra verzekering aan te raden. Wanneer u bij één schade vijf jaren terug zou vallen en u daardoor in de malus (minjaren) komt te zitten, is er naast eventuele premieverhoging ook een beperkte tot geen acceptatiemogelijkheid bij een andere verzekeraar wanneer u wenst over te stappen.

 
#wijleverenmooiwerk met designenmedia.nl