Juridisch

10.1 Aansprakelijkheid (werkgevers-)

Wanneer men het heeft over de aansprakelijkheid van een werkgever wordt eigenlijk bedoeld dat het de aansprakelijkheid is van de werkgever tegenover zijn werknemers.

Aansprakelijkheidsgrond: artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek
Bij deze aansprakelijkheidsvorm wordt bedoeld in hoeverre de werkgever aansprakelijk gesteld kan worden bij een ongeval van een werknemer ten tijde van het uitoefenen van zijn werkzaamheden. Een verwarring die niet gemaakt moet worden is de werkgeversaansprakelijkheid bij het door een werknemer teweeggebrachte schade (art. 6:170BW). In dit geval moet ondergeschiktheid zich voordoen, en af en toe vallen zelfs vrijwilligers en ZZP-ers binnen deze aansprakelijkheidsregeling. De aansprakelijkheid in dit geval hangt af van in hoeverre de werkgever in alle redelijkheid alles heeft gedaan op het gebied van veiligheid voor de werknemer. Hierbij moet in acht worden genomen dat er gewerkt wordt met veilige machines en beschermingsmiddelen maar ook een goede uitleg / instructies en de controle hierop. Bij werkgeversaansprakelijkheid kan door de werknemer vaak geen eigen schuld worden ingebracht, terwijl dit echter in veel gevallen wel aan de orde is. Regelmatig worden hier uitspraken van de rechter op ingezet.

Een bekend en belangrijke overeenkomstige aansprakelijkheidsgrond die de Hoge Raad vaak in acht neemt is het artikel 7:611 BW, welke een goed werkgeverschap betrekt.
Een werknemer kan sinds het ArenA arrest van de Hoge Raad in 2001 zijn werkgever aansprakelijk stellen voor letsel- of zaakschade tijdens werktijd, wanneer zij zelf een verkeersongeval hebben veroorzaakt. Een werkgever doet zich er verstandig aan om een goede verzekering te hebben zodat hij geen risico’s loopt bij grote schadeclaims voor letsel- of inkomensschade of smartengeld. Voor deze claims is de WEGAM polis opgesteld.

WEGAM staat voor Werkgeversaansprakelijkheid bij gebruik van motorvoertuigen. Regelmatig zijn werknemers elke dag onderweg om hun werk uit te voeren, waar ze bloot worden gesteld aan verscheidene risico’s. De werkgever kan aansprakelijk worden gesteld voor schade van een werknemer doordat deze een ongeval heeft gehad tijdens werktijd. De vergoedingen voor letsel- inkomensschade en smartengeld kunnen erg oplopen. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is in dit geval niet voldoende om aan deze claims te kunnen voldoen. Tevens is een ongevallen of schade inzittendenverzekering niet genoeg om alle schade te kunnen dekken.

De WEGAS polis verzekerd een bedrag van € 2.500.000 per aangelegenheid. Men kan hiermee het letsel vergoeden, maar biedt tevens een dekking voor de inkomens en materiele schade die geleden wordt. Dit is belangrijk omdat het mogelijk is dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die geleden wordt aan de auto van de werknemer wanneer deze alleen WA verzekerd is.

Voordelen van de WEGAS verzekering

Vaak zijn de volgende schades niet meeverzekerd:

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Als ondernemer kunt u met schadeclaims te maken krijgen. Bijvoorbeeld omdat u tijdens de uitvoering van uw werk schade heeft veroorzaakt. Met een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen beschermt u uw bedrijf tegen financiële aanspraken.

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dekt de aansprakelijkheid van een werkgever wanneer deze zakelijke en letselschade heeft veroorzaakt, echter niet de schade die veroorzaakt is met of door een motorvoertuig. De aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, WAM, dekt de letselschade van de bestuurder van een motorvoertuig ook niet. Passagiers of inzittenden kunnen de schade opeisen bij de WAM verzekeraar. De ongevallenverzekering voor inzittenden is in de meeste gevallen ontoereikend, hier zijn namelijk vaste bedragen mee gemoeid welke niet voldoende zijn om de schade te kunnen dekken en daarbij is deze verzekering kenteken afhankelijk.

Aansprakelijkheid bedrijven kent verschillende rubrieken:

Beroepsgroepen
U kiest voor een Aansprakelijkheidsverzekering die specifiek op uw beroepsgroep is afgestemd. Vraag ons kantoor naar de voordelen van deze maatwerkoplossing. Over het algemeen onderscheiden verzekeraars de volgende beroepsgroepen:

Inlooprisico
Schades die zich voordoen na de ingangsdatum uit een fout die u heeft gemaakt voor de ingangsdatum, kortom de verzekering loopt echter u heeft drie maanden terug voor uw relatie gewerkt/de klus geklaard en nu meld zich een schade. Dit risico wordt inloop genoemd. Het risico is optioneel mee te verzekeren bij een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven. 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (BAV)

Als toevoeging aan de AVB verschillende producten, waarvan de meest voor de hand liggende de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering is. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit fouten  (nalatigheden, vergissingen, onjuistheden, gebrekkige adviezen, verkeerde handelingen, etc.) van zelfstandigen of ondernemingen bij de uitvoering van hun beroep. Meestal praten we hier over adviserende beroepen: consultants, interim managers, adviseurs, marketingplanners etc.

Het verschil met de aansprakelijkheid voor bedrijven (AVB) hierboven is dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking biedt tegen zuivere vermogensschade. De AVB sluit deze schades uit. Soms dekt de BAV ook personen- en zaakschade van opdrachtgevers en derden. Daarnaast bestaat er optioneel dekking voor kosten van verweer (proceskosten en kosten van juridische bijstand), wettelijke rente, bereddingskosten en ondersteuning bij de verdediging van uw belangen, ongeacht of de schadeclaim gerechtvaardigd is.

CAR/montage verzekering

Naast de AVB en de BAV hebben we CAR/Montageverzekering. Deze verzekering houdt verband met bouw gerelateerde bedrijven. Tijdens bouw-, verbouw-, installatie- en montageprojecten kan er schade ontstaan. Deze schade valt onder de AVB zou je denken, echter een volgende uitsluiting die de AVB kent is opzicht.

Bij opzicht gaat het om zaken die aan de zorg van een ander zijn toevertrouwd of die hij op een andere wijze onder zich heeft genomen en waarover hij tot op zekere hoogte de feitelijke macht uitoefent. Wanneer je bezig bent in een huis van een ander of van de aannemer ben je met eigen producten bezig en met zaken die van een ander zijn waarover jij op dat moment de macht hebt.

Met een Construction All Risks (CAR)-verzekering of een Montageverzekering bent u verzekerd tegen deze schade. Alle betrokkenen bij het project zijn meeverzekerd: opdrachtgever, bouwdirectie, hoofd- en onderaannemer(s), architecten, constructeur(s) en adviseurs.

Rubrieken
De CAR-verzekering of Montageverzekering bestaat uit acht rubrieken. Rubriek I is altijd verzekerd in de CAR- en Montageverzekering. De andere rubrieken zijn optioneel:

Aflopende CAR-verzekering Montageverzekering of doorlopende CAR-verzekering Montageverzekering

De CAR- of Montageverzekering is af te sluiten als doorlopende verzekering of als een aflopende verzekering. Net als met de reisverzekering kan u kiezen één project te verzekeren of direct het gehele jaar door verzekerd te zijn. De aflopende CAR- of Montageverzekering eindigt wanneer de bouw of montage van een klus klaar is, tot en met het testen van de installaties. Verzekert u ook de onderhoudstermijn? Dan eindigt de verzekering na afloop van deze termijn.
Voor particuliere woningbezitters die gaan verbouwen is deze verzekering ook een optie!

Neemt u contact op met ons kantoor indien u advies of een vergelijking van alle aanbieders in de markt wenst. 


10.2 Rechtsbijstand

Juridische bijstand

U heeft een slepend zakelijk geschil met uw leverancier over een contract. Een probleem met een medewerker. Of een klant betaalt niet. Het zijn allemaal risico’s die u als ondernemer loopt. De verzekering voor Zakelijke rechtsbijstand ondersteunt u. Met advies of bijvoorbeeld met bijstand in een rechtszaak.

Branches verschillen. De ondernemersrisico’s verschillen daardoor ook. Daarom bestaat de Zakelijke rechtsbijstandverzekering uit onderdelen.

Een auto kan privé aangeschaft worden of via de zaak. Wat is financieel de meest aantrekkelijke optie voor u?

Auto in privé
Wanneer iemand in zijn privé een auto koopt kan er maximaal € 0,19 per zakelijk gereden kilometer afgetrokken worden van de winst wanneer men een eenmanszaak of VoF heeft. Het bedrag dekt in dit geval alle autokosten (verzekering, onderhoud, afschrijving, brandstof, wasbeurten, parkeergeld etc.) In dit geval moet er wel een rittenadministratie opgeslagen worden waar verantwoord wordt dat de kilometers zakelijk zijn gereden. Als DGA mag er maximaal €0,19 per zakelijk gereden kilometer vergoed worden door uw BV.

Auto van de zaak
Bij het rijden van 500 kilometer per jaar of meer, moet er op de loon- en inkomstenbelasting van de werknemer 20-25 % en bij hybride auto’s 14% van de cataloguswaarde van de auto worden opgeteld.

Het bedrag hangt af van de categorie van de auto en valt samen met het verbruik en de co2 uitstoot. Bij het bepalen van de winst mogen alle autokosten worden afgetrokken, of deze nou privé of vakantieritten bevatten (tevens vallen hier verkeergeld, boetes, tol, parkeerkosten onder). Bent u een IB ondernemer, een eenmanszaak of een VoF, hoeft u de privé-bijtelling nooit meer te zijn dan de reëel gemaakte autokosten.

Hoe te handelen
Wanneer de cataloguswaarde van de auto € 45.000,- is, en gemiddeld wordt er 15.000 kilometer privé en 20.000 kilometer zakelijk gereden, zijn de totale, werkelijke autokosten € 0,40 per kilometer.

In dit geval is het voordelig om de auto privé te rijden, omdat er veel zakelijke kilometers worden gemaakt. Wanneer er gemiddeld lage autokosten per kilometers zijn en veel zakelijke kilometers gereden worden is het verstandig om een auto in privé te rijden.

Bij hogere autokosten per kilometer en redelijk weinig zakelijke kilometers wordt aangeraden om de auto van de zaak te nemen.

 
#wijleverenmooiwerk met designenmedia.nl